Garantie

Hoelang garantie krijg ik op mijn product?

Kluizen.nl verleent op nieuwe producten 24 maanden garantie op mechanische componenten en 12 maanden op elektronische componenten. Ook op al onze gebruikte producten verlenen wij 12 maanden volledige garantie. Onze garantie wil zeggen dat u gedurende de deze termijn van ons mag verwachten dat wij instaan voor de kwaliteit en het juist functioneren van het product. De garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument. Dit betekent dat de wettelijke garantie altijd geldt. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Bij een defect product of het claimen van garantie kunt u contact met ons opnemen.

Garantie brandblussers

Wij verlenen 5 jaar garantie (na aanschaf datum) op fabricage fouten. De brandblusser dient in elk geval onbeschadigd te zijn. Ook dient de borgpen alsmede de plastic verzegeling nog intact te zijn.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kunt u helaas geen (volledige) aanspraak maken op garantie. Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarbij u geen volledige garantie heeft of de garantie vervalt:

– Problemen ontstaan door het zelf toevoegen of wijzigen van hardware of software.
– Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht door derden.
– Beschadiging of gevolgschade ontstaan door verkeerde montage/verankering: te lange of verkeerde schroeven, verkeerde afstandsbusjes, kortsluiting, verkeerde spanning, etc.

Indien u geen aanspraak kunt maken op garantie, kunnen eventuele reparatiekosten aan u worden doorberekend. Dit zal uiteraard in overleg gebeuren.

Garantie procedure

Wanneer er iets niet in orde is met uw product, neem dan telefonisch 0180-555 200 of per e-mail via service@kluizen.nl contact op met onze klantenservice.
Doorgaans zullen wij uw vragen op werkdagen binnen 24 uur beantwoorden, u wordt in ieder geval telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.

Samen met u zullen wij analyseren wat er aan de hand is. Nadat is vastgesteld dat er zich een probleem heeft voorgedaan met uw product, maken wij een serviceverzoek voor u aan en ontvangt u een retour-nummer en een retourformulier.
U kunt het product dan versturen naar MB Safety B.V. of bij MB Safety B.V. afgeven.

MB Safety B.V.
Afd. Garantie en Reparaties
Zernikestraat 12
2991 XS  Barendrecht

Om voor de uitvoering van garantie voor uw product in aanmerking te komen, biedt u het product altijd aan samen met een kopie van het aankoopbewijs en een volledig ingevuld retourformulier. Vermeld een duidelijke omschrijving van het probleem, uw gegevens en indien van toepassing het garantiebewijs van het desbetreffende product. Zonder deze begeleidende stukken is het niet mogelijk uw aanvraag in behandeling te nemen.

Nadat wij uw garantieverzoek in behandeling hebben genomen, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Nadat uw product hersteld of vervangen is, wordt het product kosteloos aan u retour gestuurd. De duur van de afwikkeling is sterk gerelateerd aan het desbetreffende product en de fabrikant.

Stuur nooit onaangekondigd producten naar kluizen.nl Deze kunnen wij niet in behandeling nemen en zullen ook niet worden aangenomen.