Inbraakwering

Inbraakwerendheid klassen voor inbraakwerende kasten
Brandkasten en kluizen zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten. De constructie en het slotwerk van een kast bepaald de mate van inbraakwerendheid. Bij aanschaf van een inbraakwerende kast (brandkast of kluis) komt men al snel de woorden “Euroklasse” of “gecertificeerd” tegen als ook het begrip ‘indicatie waardeberging’. Graag leggen wij u uit de norm en certificering.

Internationale normen en weerstandsklassen
Om te komen tot een inzichtelijk systeem van inschalingen zijn er Europese CEN-normen voor het testen en certificeren van inbraakwerende kasten. De normen zijn weer onderverdeeld in klasses waarmee de mate van inbraakwerendheid wordt uitgedrukt.

Euronorm 14450 Europese Norm voor licht inbraakwerende kluizen – Onderverdeeld in de klassen Securitylevel 1 (S1) en Securitylevel 2 (S2)
Euronorm 1143-1 Europese Norm voor inbraakwerende kluizen  
Euronorm 1143-2 Europese Norm voor inbraakwerende afstortkluizen – Zowel 1143-1 als 1143-2 onderverdeeld in de Euroklassen 0 tot en met 7 (ook wel Grade genoemd)


Deze Europese standaarden EN 14450 en EN 1143-1-2 worden beheerd door de internationale organisatie CEN (European Committee for standardization te Brussel). Hiermee is voorzien in de eisen, classificatie en test methoden van de weerstand tegen inbraak voor de genoemde inbraak werende kasten. Het daadwerkelijke testen en het verstrekken van certificaten ligt in handen van onafhankelijke testinstituten, veel Europese landen hebben een eigen testinstituut (Nederland uitgezonderd). Een testinstituut dient op haar beurt weer te voldoen aan diverse Europese regelgeving en staat onder toezicht van een overkoepelende Europese Accreditation organisatie.

Indicatiewaardeberging
Bij de aanschaf van een inbraak werende kast zal ook al snel het begrip ‘indicatie waarde berging’ vallen. Hiermee wordt bedoelt welke (geld)waarde de verzekeringsmaatschappijen als dekking accepteren en deze (geld)waarde is dan ook gekoppeld aan de mate van inbraakwerendheid (klasse) van de kluis. Hoe hoger het aangegeven (geld)bedrag hoe beter de inbraakwerendheid.
Iedere gecertificeerde kluis die verkocht wordt als inbraakwerend product is ingedeeld in een bepaalde klasse, aan de klasse is weer een indicatie waardeberging gekoppeld. Deze inschalingen zijn tot stand gekomen in samenspraak tussen de kluizenbranche en de verzekeraars. De waarden die standaard in de overzichten worden genoemd zijn gebaseerd op situaties waarbij sprake is van een onbewoond en onbewaakt (bedrijfs)pand binnen de bebouwde kom. Kluizen met een gewicht tot 1.000 kg. dienen tevens verankerd te zijn volgens de voorschriften.
In alle andere situaties wordt de waarde mogelijk verhoogd of verlaagd, dit geheel afhankelijk van omgevingsfactoren zoals de ligging van het pand, mechanische- en/of elektronische veiligheidsmaatregelen van het pand, etc. Dit is overigens in elk individueel geval geheel ter beoordeling van de betrokken verzekeraar!

Europese normering ‘EN 14450’

EN 14450 klasse: Dekking contant geld: Dekking kostbaarheden:
Securitylevel 1 € 2.500 € 5.000
Securitylevel 2 € 5.000 € 9.000


Europese normering ‘EN 1143’

EN 1143 klasse: Dekking contant geld: Dekking kostbaarheden:
Euroklasse 0 € 7.000 € 14.000
Euroklasse 1 € 10.000 € 20.000
Euroklasse 2 € 25.000 € 50.000
Euroklasse 3 € 45.000 € 90.000
Euroklasse 4 € 75.000 € 150.000
Euroklasse 5 € 125.000 € 250.000
Euroklasse 6 € 250.000 € 500.000
Euroklasse 7 en hoger altijd i.o.m. verzekeraar


Genoemde dekkingen zijn indicatief, de verzekeraar kan in individuele gevallen een andere beoordeling hanteren. Neem dan ook altijd contact op met de verzekeraar als u de inhoud (waarde) van uw kluis verzekerd wenst te hebben.

Gecertificeerde kluissloten
Het slot is natuurlijk een vitaal onderdeel van de inbraakwerende kast. In de Europese Normering is bepaald welke kluissloten moeten worden toegepast. Kluissloten zijn afzonderlijk getest en gecertificeerd en ook voorzien van een eigen normering (EN 1300) en certificaatlabel. Zie onderstaande tabel om na te gaan per weerstandsklasse welk slotcertificering en hoeveel sloten vereist zijn.

Weerstandsklasse kluis Europese Norm kluis Vereist kluisslot normering Aantal sloten
Securitylevel 1 EN 14450 EN 1300 klasse A 1
Securitylevel 2 EN 14450 EN 1300 klasse A 1
Euroklasse 0,1 en 2 EN 1143 EN 1300 klasse A 1
Euroklasse 3 EN 1143 EN 1300 klasse B 1
EN 1143 Grade 4 en 5 EN 1143 EN 1300 klasse B 2
EN 1143 Grade 6 en > EN 1143 EN 1300 klasse C 2


EN labels voor gecertificeerde kluizen

Wanneer een inbraak werende kast volgens de Europese normen is geproduceerd, dan is dit terug te zien op het EN label aan de binnenkant van de deur. Het label geeft o.a. informatie over de weerstandsklasse, de toegepaste EN normering, het testinstituut, productiejaar en het gewicht van de kluis.

EN label

ECB-S (Essa)
Het ECB-S (ESSA) is een ISO/IEC 17065 geaccrediteerd instituut voor het testen en certificeren. Het ECB-S is actief als verbindend orgaan tussen een aantal verschillende Europese geaccrediteerde testinstituten. Door onderlinge samenwerking tussen deze instituten zorgt het ECB-S voor een gestandaardiseerde uitvoering van o.a. de EN 14450, 1143-1 en 1143-2 om tot gelijkwaardige uitvoering (testprocedure en certificering) van de normen te komen.

Brandwerendheid voor gecertificeerde kluizen
Naast een test en certificering voor inbraakwerendheid kunnen kluizen ook een aparte test voor brandwerendheid hebben gehad.