Wapenwet

Al onze wapenkluizen voldoen volledig aan de eisen van de wapenwet en worden gegarandeerd goedgekeurd, als u de kluis op de correcte wijze heeft verankerd. Wij leveren de benodigde materialen voor verankering mee met de kluis.

In de Circulaire wapens en munitie (zie www.rijksoverheid.nl) staan in hoofdstuk 8.1 de gestelde eisen aan de wapenkluis bij ‘Deugdelijke bergplaats’, zie hieronder de tekst.


8.1. Deugdelijke bergplaats

Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid  daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.” bron: rijksoverheid.nl

Er is momenteel geen sprake van mogelijke verandering van deze eisen. Niemand kan uitsluiten dat dit veranderd in de toekomst, wij houden nauwlettend mogelijke wijzigingen in de gaten zodat onze producten altijd zullen voldoen aan de eisen.